Skip to main content

Για Εναλλακτικούς – Ενεργειακούς Θεραπευτές

Μέθοδος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και online!
«Τα 3 Βασικά Αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου»

Μέσα από βαθιά γνώση και εμπειρία 45 χρόνων εργασίας πάνω στην εξέλιξη του ανθρώπου, στην αυτοβελτίωση του και στην απελευθέρωση του από τις «δυσκολίες» που αντιμετωπίζει όσον αφορά τη δυσλειτουργική συμπεριφορά και τον μη εποικοδομητικό τρόπο σκέψης, έχουμε οργανώσει και διδάσκουμε πλέον αυτή την Ολοκληρωμένη Θεραπευτική Βιωματική Μέθοδο σε όσους ήδη εργάζονται με ολιστικές εναλλακτικές προσεγγίσεις. Ως ένα Ολιστικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Εναλλακτικούς και Ενεργειακούς Συμβούλους ή Θεραπευτές που επιθυμούν να εμπλουτίσουν και να συνδυάσουν την εκπαιδευτική αυτή μέθοδο στην ήδη υπάρχουσα αγωγή τους αυξάνοντας και διευκολύνοντας τα θετικά αποτελέσματα τους.

Πρόκειται για μια βασική και πλέον απαραίτητη αγωγή σε βάθος για κάθε άνθρωπο που επιζητεί μια ποιότητα ζωής και εξέλιξης μέσα από την απελευθέρωση του από όλες τις αρνητικές καταγραφές – μνήμες, τις συναισθηματικές ελλείψεις και τα παράπονα από τη βρεφική έως και την εφηβική ηλικία.

Γιατί είναι γνωστό ότι η ελλιπής συναισθηματικο-νοητική ανάπτυξη του κάθε αναπτυξιακού σταδίου του ανθρώπου (Βρεφικό-Νηπιακό-Παιδικό-Εφηβικό) υπονομεύουν τη φυσιολογική και ομαλή ανάπτυξη και οργανώνουν «ένα εσωτερικό πληγωμένο παιδί» μέσα στο κάθε ενήλικα όπου η επιρροή του είναι ολέθρια. Είναι η κύρια αιτία των περισσότερων ψυχοσωματικών προβλημάτων και δυσλειτουργικών συμπεριφορών που εμφανίζονται ως τεράστιες δυσκολίες στις σχέσεις.

«Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου αν… πραγματικά το θελήσεις!»
Τι είναι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πρόκειται για μια «Συνδυαστική Θεραπευτική Μέθοδο» όπου εκπαιδεύεστε με βιωματικό τρόπο, στο να αντιμετωπίσετε ολιστικά, όλα τα ψυχοσωματικά προβλήματα, που πάσχει ο σύγχρονος άνθρωπος αλλά και τα θέματα συμπεριφοράς και σχέσεων που έχουν τη “ρίζα” τους στις τραυματικές καταγραφές της παιδικής ηλικίας.

Είναι μια δυναμική εκπαίδευση, με στόχο την εντόπιση και την άμεση θεραπεία αποκατάστασης και απελευθέρωσης από τα “ψυχικά τραύματα” που έχουν περάσει στη “κυτταρική μνήμη” και προέρχονται από τα 3 Βασικά Αναπτυξιακά Στάδια του ανθρώπου.

 • Βρεφική ηλικία
 • Νηπιακή ηλικία
 • Εφηβεία
Αποτελείται από 3 κύκλους:
 • 1ος κύκλος από 1 μηνός έως 3 ετών
 • 2ος κύκλος από 4 ετών έως 11 ετών
 • 3ος κύκλος από 12 ετών έως 16 ετών
Θα διδαχθείτε βιωματικά
 • Ειδικές τεχνικές Αυτογνωσίας και Αποθεραπείας των “ψυχικών τραυμάτων”
 • Εντόπιση και απελευθέρωση ασυνείδητων προγραμματισμών
 • Εκπαιδευτικές Κιναισθητικές ασκήσεις σωματικής έκφρασης και δημιουργικής φαντασίας
 • Εξειδικευμένες – Στοχευμένες Ασκήσεις Διαλογιστικής προσέγγισης
 • Καθοδηγούμενους θεραπευτικούς οραματισμούς
 • Ασκήσεις βαθιάς ενδοσκόπησης
 • Αυτοθεραπευτική Ψυχοκίνηση
 • Διαπροσωπικές ασκήσεις
 • Ηχοθεραπεία
 • Θεωρία ψυχολογίας των 3 Αναπτυξιακών Σταδίων
 • Θεωρία ψυχολογίας του εαυτού σε Ψυχοπνευματικό επίπεδο
Οι συνδυαστικές Τεχνικές – Διαλογισμοί καθώς και η Θεωρία Αυτοβελτίωσης είναι βασισμένες στις ακόλουθες προσεγγίσεις:
 • Προσωποκεντρική Προσέγγιση των ψυχολόγων-ερευνητών (Carl Rogers, Abraham Maslow, Howard Gardner)
 • Ψυχοδυναμική προσέγγιση (Jacobs)
 • Γνωστική – Συμπεριφορική Θεραπευτική CBT (Bandura, Beck)
 • Σωματο-ψυχοπαιδαγωγική (Met. Dr. Danis Bois)
 • Osteopathy Cranial Field (Sutherland, H-L Magoun, John E. Upledger)
 • Θεραπευτική Gestald (Frits Perls)
Στόχος

Η ψυχοσωματική υγεία και η πνευματική εξέλιξη, μέσω της Γνωστικής, Συμπεριφορικής, Συναισθηματικής, Νοητικής εξισορρόπησης.

 • Μαθαίνετε πώς να φέρετε στο συνειδητό πεδίο, (ο μόνος τρόπος για να θεραπευτούν) τα υποσυνείδητα “τραύματα” ή ελλείψεις καθώς και τις διαταραχές ανάπτυξης της κάθε ηλικίας – ξεκινώντας από τον 1ο μήνα της ζωής.
 • Σας δίδεται ο “τρόπος” και τα “εργαλεία” του να εντοπίζετε τη πρωταρχική πηγή και αιτία των σημερινών “ψυχοσωματικών προβλημάτων” του κάθε ανθρώπου πχ. ανασφάλεια, απαξίωση εαυτού, μη αυτοπεποίθηση, φοβίες, αρνητικές σκέψεις, δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων, μη εμπιστοσύνη, απουσία τόλμης στη ζωή, εκρήξεις θυμού, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, αγχώδεις διαταραχές, απουσία νοήματος στη ζωή, εξαρτήσεις – προσκολλήσεις (τροφή, ουσίες, άτομα, καταστάσεις, αντικείμενα) εντάσεις και αγωνίες – νευρικότητα, βουλιμία – ανορεξία, εσωστρέφεια, αμφιβολίες – αμφισβητήσεις, αδυναμία θέλησης, μη αντίληψη οργάνωσης χρόνου- χρήματος – ενέργειας, προβλήματα συμπεριφοράς και άλλα πολλά.
 • Εκπαιδεύεστε και σας διδάσκεται βιωματικά ο “τρόπος” πώς να συνοδεύσετε θεραπευτικά με άμεσα αποτελέσματα το κάθε άνθρωπο στις δύσκολες και αναπάντεχες αλλαγές της ζωής του όπως:
 • Απώλεια προσφιλούς προσώπου
 • Απώλεια εργασίας – χρημάτων
 • Διαχείριση κρίσεων στην οικογένεια
 • Διαφωνίες και εντάσεις σχέσεων (παιδιών – γονέων)
 • Διακοπή σχέσεων
 • Διαζύγιο
 • Διαχείριση θυμού
Απευθύνεται
 • Σε εναλλακτικούς – ενεργειακούς θεραπευτές
 • Σε εργοθεραπευτές
 • Σε εκπαιδευτικούς – νηπιαγωγούς – δασκάλους
 • Σε Coaching ανθρώπινου δυναμικού εταιριών
 • Σε όσους θέλουν να έχουν υλικό αλλά και τρόπους του πως να οργανώσουν ομάδες ή ατομικές συνεδρίες
 • Σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν ή να συνδυάσουν τα δικά μας μαθήματα στην ήδη υπάρχουσα θεραπευτική τους μέθοδο, αυξάνοντας τα αποτελέσματα τους
Τύπος εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Ευέλικτο πρόγραμμα, εύχρηστο για επαγγελματίες, εργαζόμενους και σπουδαστές
 • Επιλογή χρονικής ολοκλήρωσης του κάθε κύκλου εκπαίδευσης. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής συχνότητας παρακολούθησης των Σεμιναρίων και του προγράμματος του κάθε κύκλου, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε την εκπαίδευση σας σε:

  • 1ος κύκλος εκπαίδευσης: Αναπτυξιακό στάδιο από 1 μηνός έως 3 ετών (14 Σεμινάρια)
  • 2ος κύκλος εκπαίδευσης: Αναπτυξιακό στάδιο από 4 ετών έως 11 ετών (14 Σεμινάρια)
  • 3ος κύκλος εκπαίδευσης: Αναπτυξιακό στάδιο από 12 ετών έως 16 ετών (14 Σεμινάρια)
 • Το κάθε τμήμα που δημιουργείται αποτελείται από 4 – 6 άτομα για να υπάρχει σωστή και λεπτομερής εκπαίδευση

 • Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε εγκαίρως προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση σας στις ημερομηνίες που επιθυμείτε

Πτυχίο Πιστοποίησης

Δίδεται με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου εκπαίδευσης καθώς και το ανάλογο έντυπο υλικό της διδακτέας ύλης.

Εποπτεία

Μετά το τέλος κάθε κύκλου σπουδών παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας σε δικά σας περιστατικά, με επιπλέον εμπλουτισμό διαλογιστικών ασκήσεων προσαρμοσμένων στη κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να μπορείτε να διαμορφώσετε ένα Πρόγραμμα Θεραπείας στοχευμένο στις ιδιαιτερότητες του θεραπευόμενου σας.

Εκπαιδευτές Προγράμματος Σεμιναρίου:
Νικόλαος Νάκης – Σωματοψυχοθεραπευτής
Έλενα Ζαβού – Σωματοψυχοπαιδαγωγός

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα μας και online μέσω Skype ή Messenger!

     

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες!

Κλείστε τώρα ραντεβού !