Unity In LifeEnglish Unity In Life
Unity In Life
Μέθοδος Βιωματικής Εκπαίδευσης

Τα 3 βασικά Αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου!

Πρόκειται για μια "Συνδυαστική Θεραπευτική Μέθοδο όπου εκπαιδεύεστε με βιωματικό τρόπο, στο να αντιμετωπίσετε ολιστικά, όλα τα ψυχοσωματικά προβλήματα, που πάσχει ο σύγχρονος άνθρωπος, αλλά και τα θέματα συμπεριφοράς και σχέσεων, που έχουν τη "ρίζα" τους, στις τραυματικές καταγραφές της παιδικής ηλικίας.
Είναι μία δυναμική εκπαίδευση, με στόχο την εντόπιση και άμμεση θεραπεία αποκατάστασης κι απελευθέρωσης από τα "ψυχικά τραύματα", που έχουν περάσει στην "κυτταρική μνήμη" και προέρχονται από τα 3 Βασικά Αναπτυξιακά Στάδια του ανθρώπου

1. Βρεφική ηλικία 2. Νηπιακή ηλικία 3. Εφηβία

Αποτελείται από 3 κύκλους:

1ος κύκλος από 1 μηνούς έως 3 ετών
2ος κύκλος από 4 ετών έως 11 ετών
3ος κύκλος από 12 ετών έως 16 ετών


ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙΤΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ
 • Ειδικές τεχνικές Αυτογνωσίας & Αποθεραπείας των "ψυχικών τραυμάτων"
 • Εντόπιση και απελευθέρωση ασυνείδητων προγραμματισμών
 • Εκπαιδευτικές Κιναισθητικές ασκήσεις σωματικής έκφρασης και δημιουργικής φαντασίας
 • Εξειδικευμένες - Στοχευμένες Ασκήσεις Διαλογιστικής προσέγγισης
 • Καθοδηγούμενους θεραπευτικούς οραματισμούς
 • Ασκήσεις βαθιάς ενδοσκόπησης
 • Αυτοθεραπευτική Ψυχοκίνηση
 • Διαπροσωπικές ασκήσεις
 • Ηχοθεραπεία
 • Θεωρία Ψυχολογίας των 3 Αναπτυξιακών Σταδίων
 • Θεωρία Ψυχολογίας του εαυτού σε Ψυχοπνευματικό επίπεδο
Οι συνδιαστικες Τεχνικές - Διαλογισμοί καθώς και η Θεωρία Αυτοβελτίωσης είναι βασισμένες στις ακόλουθες θεραπευτικές προσεγγίσεις:
- Προσωποκεντική Προσέγγιση των ψυχολόγων - ερευνιτών (Carl Rogers, Abraham Maslow, Howard Gardner)
- Ψυχοδυναμική Προσέγγιση (Jacobs)
- Γνωστική - Συμπεριφορική Θεραπευτική CBT (Bandura, Beck)
- Σωματο-ψυχοπαιδαγωγική (Met. Dr. Danis Bois)
- Osteopathy Cranial Field (Sutherland, H-L Magoun, Jhon E. Upledger)
- Θεραπευτική Gestald (Frits Perls)


ΣΤΟΧΟΣ
Η ψυχοσωματική υγεία και η πνευματική εξέλιξη, μέσω της Γνωστικής, Συμπεριφορικής, Συναισθηματικής, Νοητικής εξισορρόπησης.

ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ πως να φέρετε στο συνειδητό πεδίο, ο μόνος τρόπος για να θεραπευτούν, τα υποσυνείδητα "τραύματα" ή ελλείψεις καθώς και τις διαταραχές ανάπτυξης της κάθε ηλικίας ξεκινώντας από τον 1ο μήνα της ζωής.
Σας δίδεται ο ¨τρόπος" και τα ¨εργαλεία" του πως να εντοπίζετε την πρωταρχική πηγή και αιτία των σημερινών "ψυχοσωματικών προβλημάτων" του κάθε ανθρώπου πχ, ανασφάλεια, απαξίωση εαυτού, μη αυτοπεποίθηση, φοβίες, αρνητικές σκέψεις, δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων, μη εμπιστοσύνη, απουσία τόλμης στην ζωή, εκρήξεις θυμού, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, αγχώδεις διαταραχές, απουσίας νοήματος ζωής, εξαρτήσεις - προσκολήσεις (τροφή, ουσίες, άτομα, καταστάσεις, αντικείμενα), εντάσεις και αγωνίες - νευρικότητα, βουλημία - ανορεξία, εσωστρέφεια, αμφιβολίες - αμφισβιτήσεις, αδυναμία θέλησης, μη αντίληψη οργάνωσης χρόνου - χρήματος - ενέργειας, προβλήματα συμπεριφοράς και άλλα πολλά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΣΤΕ και σας διδάσκεται βιωματικά ο "τρόπος" του πως να συνοδεύσετε θεραπευτικά με άμεσα αποτελέσματα τον κάθε άνθρωπο στις δύσκολες και στις αναπάντεχες αλλαγές της ζωής του όπως:
Απώλεια προσφιλούς προσώπου
Απώλεια εργασίας - χρημάτων
Διαχείριση κρίσεων στην οικογένεια
Διαφωνίες - εντάσεις σχέσεων (παιδιών - γονέων)
Διακοπή σχέσεων
Διαζύγιο
Διαχείριση θυμού

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε αποφοίτους σχολών Ψυχολογίας - Ψυχοθεραπευτών
Σε συμβούλους ψυχικής υγείας
Σε εναλλακτικούς - ενεργειακούς θεραπευτές
Σε εργοθεραπευτές
Σε εκπαιδευτικούς - νηπιαγωγούς - δασκάλους
Σε Coaching ανθρώπινου δυναμικού εταιριών
Σε όσους θέλουν να έχουν υλικό αλλά και τρόπους του πως να οργανώσουν ομάδες ή ατομικής συνεδρίες
Σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν ή να συνδυάσουν τα δικά μας μαθήματα στην ήδη υπάρχουσα θεραπευτική τους μέθοδο, αυξάνοντας τ' αποτελέσματα


ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ευέλικτο πρόγραμμα, εύχρηστο για επαγγελματίες, εργαζομένους και σπουδαστές
Επιλογή χρονικής ολοκλήρωσης του κάθε κύκλου εκπαίδευσης. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής συχνότητας παρακολούθησης των Σεμιναρίων του προγράμματος του κάθε κύκλου, έτσι ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε την εκπαίδευση σας σε:
1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: αναπτυξιακό σταδίο από 1 μηνός έως 3 ετών (14 Σεμινάρια)
2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: αναπτυξιακό σταδίο από 4 ετών έως 11 ετών (14 Σεμινάρια)
3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: αναπτυξιακό σταδίο από 12 ετών έως 16 ετών (8 Σεμινάρια)
Το κάθε τμήμα που δημιουργείται αποτελείτε από 4-6 άτομα για να υπάρχη σωστή και λεπτομερής εκπαίδευση
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε εγκαίρως προκειμένου να κατοχυρώσετε την θέση σας στις ημερομηνίες που επιθυμείτε.


ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δίδεται με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου εκπαίδευσης καθώς και το ανάλογο έντυπο υλικό της διδακτέας ύλης


ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Μετά το τέλος κάθε κύκλου σπουδών, παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας σε δικά σας περιστατικά, με επιπλέον εμπλουτισμό διαλογικών ασκήσεων προσαρμοσμένων στην κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να μπορείτε να διαμορφώσετε ένα Πρόγραμμα Θεραπείας στοχευμένο στις ιδιαιτεροτητες του θεραπευόμενου σας.


Εκπαιδευτές Προγράμματος Σεμιναρίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΚΗΣ - Σωματοψυχοθεραπευτής
ΕΛΕΝΑ ΖΑΒΟΥ - Σωματοψυχοπαιδαγωγός


Unity In Life

Επιστροφή